Information

Regler och information

Föreningsprodukter Cup  är en alpin tävlingsserie med 5 st deltävlingar som går bland klubbarna i Västmanland, Örebro och Södermanland. Av fem deltävlingar så räknas högst tre i sammanställningen. Cupen riktar sig mot nybörjare och eftersträvar att fler ska våga ta steget från träning till tävling samt även till de äldre åkarna som vill fortsätta tävla på motionsnivå.

Nyheter inför 2022/23

 • Klasserna U6 och U8 ersätts av en gemensam klass HD 0-8 kallad ”Mix 0-8” i TA-systemet.

Bra att veta 

 • U16+  är öppen för alla från 15 år och äldre. 
 • HD 0-8 ingår inte cupen.
 • För att vara kvalificerad till finalpris krävs deltagande i  minst 3 deltävlingar.
 

Anmälan till tävlingar
Anmälan till varje deltävling och final sker i tävlingskalendern som vanligt.
Länk: http://ta.skidor.com 

§ 1. Regler

Tävlingar genomförs enligt Svenska Skidförbundets alpina tävlingsregler samt tillägg till tävlingsregler.

§ 2. Deltävlingar och priser 

Klasserna HD 0-8 deltar i de olika deltävlingarna dock inte i cupen. Enbart följande klasser deltar i Cupen U10, U12, U14, U16+.
Cupen genomförs som fyra till fem fristående tävlingar beroende på tillgänglighet i tävlingskalendern.  Av fem deltävlingar så räknas högst tre i sammanställningen. Om flera än två deltävlingar blir inställda tas beslut om poängberäkning och priser på ett extra lagledarmöte. För att erhålla finalpris krävs det att man deltagit i minst 3 st deltävlingar.

Totalsammanställning görs på hemsida, www.fpcup.se.

Pris deltävling:
• HD 0-8 – Alla får pokal i samma storlek.
• U10 – Topp tio får pokal. Tre första får större pokal och de övriga sju får mindre.
• U12 – Topp fem får pokal. Tre första får större pokal och de övriga två får mindre.
• U14 -Tre första får pokal
• U16+ – Tre första får pokal

§ 3. Liftkort och startavgifter
Liftkortspriset sätts av respektive arrangerande klubb och det gäller aktiva, tränare, ledare samt föräldrar. Liftkorten köps på plats. Startavgiften är 150 kr, startavgiften faktureras klubbvis i efterhand av respektive delarrangerande klubb.

§ 4. Arrangemang
Tider:
Se respektive inbjudan.

Startordning:
D U10, H U10, HD 0-8, D U12, H U12, D U14, H U14, D U16+, H U16+. Andra åket sker i omvänd startordning inom respektive klass. Alla får åka två åk.

Vid inställd tävling meddelar arrangören respektive klubbs kontaktperson senast dagen före kl. 21.00. Uppskjuten start eller inställd tävling på grund av kyla beslutas vid lagledarmöte.

§ 5. Vilka får åka Föreningsprodukter cup?
FP-cupen är öppen för alla åkare enl. reglerna för SSF, dock riktar den sig till nybörjare och ska ses som ett bra sett att komma i gång med tävlandet. Det är också en möjlighet att fortsätta tävla även när man inte vill satsa lika hårt.

§ 6. Anmälan
Respektive deltävlingsarrangör skickar ut inbjudan och lägger upp i tävlingskalendern.

§ 7. Övrigt
Cupen riktar sig emot nybörjare och därav ska arrangör eftersträva att alla lyckas genomföra tävlingen. Mindre komplicerade banor i de yngre åldrarna samt att start- och mål port ska målas. Arrangör av deltävling ansvarar för priser till deltävlingarna, arrangör för final ansvarar för både pris till deltävling och final. Finalpriser delas mellan arrangerande klubbar, faktureras av finalarrangör till övriga arrangörer. Deltävlingsarrangör ser till att resultat publiceras i tävlingskalendern och i sammanställningen under samma dag som tävlingen. Live-resultat på deltävlingarna ska varje arrangör eftersträva.

§ 8. Arrangör och priser

Delarrangör ansvarar för:

 • Skicka ut inbjudan och lägga ut tävlingen i tävlingskalendern.
 • Beställa deltävlingspaket av Föreningsprodukter med priser .
 • Återrapportera resultat till tävlingskalendern samt till sammanställning.
 • Fakturera startavgift till respektive klubb.
  Se mer information under ”Arrangörs” fliken här på sidan.

Huvudarrangören ansvarar också för:

 • Kalla till FP-cup möte med nedanstående klubbar för att besluta regler, tävlingsavgift samt utse delarrangörer. Deltagande är AK ordförande från respektive distrikt samt en representant från respektive klubb förslagsvis ordförande.
 • Arrangerar sista deltävlingen.
 • Sammanställa antalet finalpriser som krävs och beställa ifrån Föreningsprodukter.
 • Fakturera del av finalpriser till delarrangör.

FP-Cups gruppen ansvarar för:

 • Uppdatera och tillhandahåller reglerna.
 • Sköta kontakten med huvudsponsorn.