Västerås SLK – 22/1

Inbjudan Västerås SLK – 22/1


Datum:                 
2022-01-22

Plats:                     
Vedbobacken, Västerås

Tävlingsform:       
SL – Slalom

Tävlingsklasser:    
HD 0-6, U8, U10, U12, U14, U16+.

Första start:          
Startgrupp 1: HD 0-6, U8, U10 – 09:45
Startgrupp 2: HD U12, U14, U16+ – 12:15

Nummerlappar:   
Står utställda klubbvis från 08:30

Besiktning:           
Startgrupp 1: HD 0-6, U8, U10 – 09:00
Startgrupp 2: HD U12, U14, U16+ – 11:30

Lagledarmöte:     
Fredagen den 21:e mars 20.00, via Microsoft Teams Länk:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGU2NDA0MGYtYzE5MC00YzMwLWFhYmYtYzEyZTNiY2YxNjE3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22516ec17a-b92f-438b-8594-e11b6f6bec79%22%2c%22Oid%22%3a%22646706cc-e9f3-46ca-a794-2a17d74d0a48%22%7d

Regler:                  
Tävlingarna genomförs enligt Svenska Skidförbundets alpina tävlingsregler samt tillägg till tävlingsreglerna.       

Liftkort:                
Liftkort köps på https://vedbobacken.se/

Anmälan:              
Anmälan sker i tävlingskalendern  http://ta.skidor.com senast 19/1. Startavgift 150kr faktureras klubbvis. Efteranmälan är EJ möjlig.

Tävlingsledare:    
Fredrik Malmgren, tel: 0707-779094 fredrik.t.malmgren@gmail.com.

Övrigt:
– Andra åket sker i direkt anslutning till första åket, utan paus
– Allt ombyte sker utomhus. Kom gärna ombytt och klar. Toaletterna är – fortfarande öppna.
– Endast en besiktning per deltagare.
– Klassen U16+ innefattar alla som är 15 år och äldre.
– På besiktning får endast en ledare per klubb delta.
– Kiosken i Vedbobacken kommer vara öppen.
– Alla resultat publiceras digital på VSLK.se samt TA-Skidor

Publicering:          
Anmälan innebär medgivande till att bilder från tävlingarna samt deltagar-, ranking-, start- och resultatlistor publiceras på vår hemsida.

Vi förbehåller oss rätten att ändra i ovanstående program och det är deltagarens skyldighet atthålla sig informerad om eventuella programändringar.

Välkomna till Västerås och Vedbobacken